Kunnanhallitus, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 326 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Perustelut

Talousjohtaja
rahoitus- tai maksuliikennepäätös:
§ 49 Vuokranalennus Sinun Keho, Y-tunnus 1871806-1, 01.09.2020
§ 51 Kassalainan nostaminen, 02.09.2020
§ 52 Lyhytaikaisen velkakirjalainan myöntäminen Tuusulan Kansanopiston Oy:lle, 03.09.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei yllä mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.