Kunnanhallitus, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 328 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Maankäyttö
Tuusulan kunnassa elokuussa 2020 tehdyt yli 5000mkäsittävät kaupat, joissa ei ehdoteta etuoston käyttöä.

Valtiovarainministeriö
31.8.2020 Harkinnanvarainen valtionapuhakemus
1.9.2020 Asettamispäätös, Valviran ja aluehallintovirastojen sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonta-, lupa- ja ohjaustehtävien uudelleenjärjestelyvaihtoehtoja selvittävä alaryhmä

Vantaan kaupunki
18.8.2020 Tiedoksianto ympäristölupapäätöksestä

Kokouskutsuja
Keski-Uudenman sote, yhtymähallitus 1.9.2020

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.