Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 315 Tuusulan kunnan selvitys- ja lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle, menettely hallintokantelun käsittelyssä

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24