Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 327 Muut asiat

Perustelut

Keusoten potilastietojärjestelmä, Lilli Salmi 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.