Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 326 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta eräisiin sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.