Kunnanhallitus, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 371 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Perustelut

Talousjohtaja
rahoitus- tai maksuliikennepäätös:
§ 56 Kassalainan nostaminen, 18.09.2020

Talouspäällikkö
hankintapäätös:
§ 5 Kaasut 2021-2023 (2025), liittyminen Hansel Oy:n tulevaan kilpailutukseen ja sopimukseen, 23.09.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei yllä mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.