Kunnanhallitus, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 366 Osavuosikatsaus II 2020, tekninen lautakunta

TUUDno-2020-2017

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Osavuosikatsauksessa raportoidaan vuoden 2020 tavoitteiden toteutumisesta touko-elokuun aikana, olennaisista tapahtumista, suurimmista poikkeamista sekä arvioidaan tulevaa kehitystä.

Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualuetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.

Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:

Yhdyskuntatekniikka

 • Kunnallistekniikan suunnittelu
 • Kunnallistekniikan rakentaminen
 • Kunnossapito
 • Viheralueet
 • Liikenne

Tilapalvelut

 • Kiinteistöjohtaminen
 • Rakennuttaminen
 • Kiinteistöjen ylläpito

Käyttötalous 1.1. - 31.8.2020

Vuoden 2020 talousarviossa on teknisen lautakunnan toimintatuotoiksi vahvistettu 24 017 323 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2020 varattu 22 991 841 euroa, toimintakate on 1 125 482 euroa.

Toimintatuotoista on toteutunut 16 107 271 euroa (67,1 %). Toimintakuluista on toteutunut 13 949 465 euroa (60,1 %).

Lisämäärärahat

Tilapalvelut

Investointimäärärahojen osalta esitetään seuraavia muutoksia:

 • Etelä-Tuusulan lukio/monitoimirakennus Monio, määrärahojen lasku 2 500 000 euroa.
 • Ruotsinkylän koulun muutostyöt, määrärahojen lasku 500 000 euroa.
 • Tuuskodon peruskorjaus, määrärahojen lisäys 600 000 euroa.
 • Sahankulman muutostyöt, määrärahojen lisäys 100 000 euroa.
 • Väistötilojen kalustaminen, määrärahojen lisäys 150 000 euroa.
 • Uimalammen pukuhuoneet ja varastotilat, määrärahojen lasku 150 000 euroa.

Muutosesitysten yhteisvaikutus on investointimäärärahojen lasku 2 300 000 euroa.

Yhdyskuntatekniikka

Koronaviruspandemia on aiheuttanut HSL:n lipputulojen huomattavan laskun, tämän johdosta Tuusulan maksuosuus on nousemassa. Kuluvan vuoden maksuosuuden nosto esitetään katettavaksi aikaisempien vuosien kertyneellä ylijäämällä 1 600 000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

 • hyväksyä teknisen lautakunnan alaisen toiminnan II osavuosikatsauksen seurannan palveluyksikkötasolla
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan alaisen toiminnan II osavuosikatsauksen
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi esityksen ehdotetuksi lisämäärärahaksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Mia Koskikallio, talousasiantuntija, mia.koskikallio@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä teknisen lautakunnan alaisten palvelualueiden käyttösuunnitelmien seurannat 1.1. - 31.8.2020 liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Markku Vehmas oli asiantuntijana kokouksessa.

Tiedoksi

tekninen lautakunta, talouden ohjaus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.