Kunnanhallitus, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 422 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Perustelut

Talousjohtaja
hankintapäätös:
§ 48 Kuumajuoma-automaattipalvelut, liittyminen Sarastia Oy:n hankintasopimukseen, 17.10.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei yllä mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.