Kunnanhallitus, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 421 Kahdessa kodissa asuvien erityisoppilaiden koulukuljetusten järjestäminen, aloite

TUUDno-2019-1332

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Annika Lappalainen esitti seuraavan hänen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen:

"Tuusulan nykyinen koulukuljetusohjeistus mahdollistaa lapsen koulukuljetuksen ainoastaan yhdestä, väestörekisteriin merkitystä osoitteesta. Ohjeistus ei mahdollista lapsen koulukuljetusta molempien vanhempien luota esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa lapsi asuu vuoroviikoin molempien vanhempien luona. Erityisoppilaan koulukuljetuksen tarve ei kuitenkaan poistu toisen vanhemman luona ollessa. Nykyinen ohjeistus asettaa vanhemmat eriarvoiseen asemaan, eikä edistä lapsen etua. 

Lähikunnista Nurmijärvi tarjoaa jo oppilailleen koulukuljetusta myös sellaisissa tilanteissa, joissa oppilaan vanhemmat asuvat eri osoitteissa. 

Sen lisäksi, että koulukuljetuksen tarjoaminen erityisoppilaalle tukisi lapsen oikeutta molempiin vanhempiinsa, voisi se muodostua pitovoimaa lisääväksi tekijäksi Tuusulassa. 

Esitän, että selvitetään mahdollisuus tarjota koulukuljetukseen oikeutetuille, kahdessa kodissa asuville erityisoppilaille koulukuljetus molempien, Tuusulassa asuvien vanhempien luota."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Perustelut

Sivistyksen toimialueen vastaus aloitteeseen:

Nykyisen lainsäädännön mukaan lapsella voi olla vain yksi virallinen osoite, jonka perusteella mahdollisia etuuksia myönnetään.

Hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus haluaa selvittää vuoroasumisen periaatteita tai vuoroasumisen säännökset kirjattaisiin lakiin. Vanhemmat voisivat sopia tai tuomioistuin voisi päättää yhtenä mahdollisena asumismuotona, että lapsi asuu vuorotellen kummankin vanhempansa luona. Asumisratkaisuun vaikuttaisivat muun muassa lapsen yksilölliset ominaisuudet ja tarpeet.

Vuoroasumisessakin lapsella voisi olla vain yksi virallinen asuinpaikka. Ehdotetut säännökset eivät siten vaikuttaisi etuuksiin ja palveluihin, kuten asumistukeen ja lapsilisän jakautumiseen. Vuoroasumisjärjestely tulisi kuitenkin näkyville väestötietojärjestelmään ja kuvastaisi nykyistä paremmin lapsen asumista silloin, kun hän asuu yhtä paljon kummankin vanhempansa luona.

Tuusulan sivistyksen toimialue haluaa seurata kansallista linjausta ja toimia sen mukaan. Emme lähde tässä vaiheessa tekemään linjausmuutoksia.

Osa erityisoppilaista saa koulukuljetuksen perustuen heidän terveydentilaansa ja heidän kuljetuksiaan tehdään aamu- ja päivätoimintaan vammaispalvelulain mukaisesti. Suurin osa näistä oppilaista on Mikkolan koulussa tai lähikuntien erityiskouluissa. Mikäli oppilas on lastensuojelun kautta sijoitettuna Tuusulan kuntaan pois omasta kodista, järjestämme oppilaille tarvittavat koulukuljetukset.

Ehdotus

Esittelijä

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen johdosta ja ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että VALTUUSTO päättää katsoa Annika Lappalaisen esittämän ja monen muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen 28.1.2019 § 18 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa valtuustolle, että 

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Annika Lappalaisen 28.1.2019 § 18 esittämän ja monen muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Annika Lappalainen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

  • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa valtuustolle, että 

 

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Annika Lappalaisen 28.1.2019 § 18 esittämän ja monen muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.