Kunnanhallitus, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 424 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Uudenmaan ELY-keskus
Työllisyyskatsaus 9/2019

Kokouskutsuja
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä, yhtymäkokous 6.11.2019
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 22.10.2019
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymävaltuusto 23.10.2019

Pöytäkirjoja
HSL tarkastuslautakunta 23.10.2019

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.