Kunnanhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 373 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Perustelut

Talousjohtaja
rahoitus- tai maksuliikennepäätös:
§ 46 Kassalainan nostaminen, 21.09.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei yllä mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.