Kunnanhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 360 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Raimo Stenvall ja Tapio Tammilehto.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Stenvall ja Riitta Sedig.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.