Kunnanhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 376 Muut asiat

Perustelut

Tammi-elokuun 2021 talouden ja toiminnan raportti/kuukausikatsaus


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.