Kunnanhallitus, kokous 27.6.2022

§ 251 Valtuuston 20.6.2022 pidetyn kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Perustelut

Valtuuston kokouksessa 20.6.2022 käsiteltiin §§ 78 - 98.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • todeta KunL 96  §:n mukaisesti valtuuston 20.6.2022 pidetyn kokouksen päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä ja olevan täytäntöönpanokelpoisia.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.