Kunnanhallitus, kokous 27.6.2022

§ 257 Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei alla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi:

  • kasvatus- ja sivistyslautakunta 15.6.2022                       
  • kuntakehityslautakunta 15.6.2022

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.