Kunnanhallitus, kokous 27.6.2022

§ 250 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Ari Koponen ja Kati Lepojärvi. 

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lilli Salmi ja Kati Lepojärvi.