Kunnanhallitus, kokous 27.6.2022

§ 259 Muut asiat

Perustelut

Nyman Ari

  • Tiedustelu metsänhoitotöiden ajantasaisuudesta, onko taimikon hoitovelkaa ja onko kaikki metsämaaksi luokitellut hyvässä kunnossa, jotta turvattaisiin jatkuvuus.