Kunnanhallitus, kokous 27.6.2022

§ 255 Kiinteistöjen yhteisjärjestelysopimus korttelissa 5715, Puustellinmetsä, Etelä-Tuusula

TUUDno-2022-1078

Valmistelija

  • Olli-Pekka Mikkonen, tontti-insinööri, olli-pekka.mikkonen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan ja T2H Vantaa Oy:n välillä on laadittu yhteisjärjestelysopimus koskien Puustellinmetsän korttelin 5715 yhteisiä käyttöoikeuksia ja rasitteita. Tuusulan kunta on sopimuksen osapuolena tontin 858-15-5715-4 omistajana. Yhteisjärjestelysopimus perustuu T2H Vantaa Oy:n esittämiin ja Tuusulan kunnan kaavoituksen hyväksymiin, koko korttelia 5715 koskeviin alustaviin tontinkäyttösuunnitelmiin. Sekä suunnitelmat että yhteisjärjestelysopimus ovat tarkentuneet rakennuslupaprosessissa ja tonttien luovutusten seurauksena. 

Yhteisjärjestelysopimuksessa on sovittu tonttien välisistä kulkureiteistä, pinta- / hulevesien johdattamisesta, lumien läjittämisestä, tonttien välisten yhdyskuntateknisten johtojen, putkien ja viemäreiden sijoittamisesta, tontin 3 pelastustiestä tontilla 2, ulkovälinevaraston/väestönsuojarakennuksen käytöstä tontilla 2, yhteisistä saunatiloista sekä leikki- ja oleskelualueista tonteilla 1,2 ja 3. Lisäksi on sovittu hoitokunnan perustamisesta tonttien 1, 2 ja 3 välillä. Tuusulan kunnan omistamalla tontilla 858-15-5715-4 on sopimuksen mukaiset kulkuoikeudet ja kulkurasitteet, pinta- / hulevesiin ja lumien läjittämiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä tonttien välisiin yhdyskuntateknisiin johtoihin, putkiin ja viemäreihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.  

Kauppakirjalla 27.1.2021 Tuusulan kunta myi FIM Tonttirahasto I Ky:lle tontin 858-15-5715-1, kauppakirjalla 16.9.2021 Tuusulan kunta myi LähiTapiola Tontit II Ky:lle tontin 858-15-5715-2 ja kauppakirjalla 15.3.2022 Tuusulan kunta myi LähiTapiola Tontit II Ky:lle tontin 858-15-5715-3. Kaikissa kolmessa kaupassa toteuttajana toimii T2H Vantaa Oy, jonka perustamat asunto-osakeyhtiöt ovat luovutettujen tonttien vuokralaisia. Tontin 858-15-5715-1 rakentaminen on lähes valmis ja tonteilla 858-15-5715-2 ja 858-15-5715-3 rakentaminen on aloitettu. Kuntakehitysjohtajan viranhaltijapäätöksellä 1.6.2022 § 73 varattiin korttelin viimeinen tontti 858-15-5715-4 T2H Vantaa Oy:lle tai sen määräämälle taholle/tahoille. 

Tuusulan kunnan myydessä tai vuokratessa omistamansa tontin 858-15-5715-4, siirretään sopimuksessa mainitut ehdot kiinteistön uutta omistajaa tai vuokralaista koskeviksi. 

Liitteenä 13.6.2022 allekirjoitettu yhteisjärjestelysopimus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä Tuusulan kunnan ja asianosaisten välillä 13.6.2022 allekirjoitetun kiinteistöjen 858-15-5715-1, 858-15-5715-2, 858-15-5715-3 ja 858-15-5715-4 yhteisjärjestelysopimuksen tontin 858-15-5715-4 omistajana.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

asianosaiset, maankäyttö, projektitoimisto Rykmentinpuisto/Jouni Määttä,