Kunnanhallitus, kokous 27.6.2022

§ 258 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue
Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus 2022/8784 Tuusulan kunnan varikko

Uudenmaan liitto
Maakuntakaavan uutiskirje 2/2022

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
22.6.2022 KT:n yleiskirjeet
9/2022: Lääkärien virka- ja työehtosopimus 2022 - 2025
10/2022: Kunta-alan teknisen henkilöstön virk- ja työehtosopimus 2022 - 2025 (TS-22)
11/2022: Kunta-alan erillissopimukseen liittyvä ns. työelämäpaketti
12/2022: Kunta-alan muusikkojen virka- ja työehtosopimukset 2022 - 2025
13/2022: Kunta-alan näyttelijöiden työehtosopimus 2022 - 2025

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
22.6.2022: Kylätien suunnittelu lopetetaan maantielle 11616 (Linjatie) välillä maantie 1456 (Ohkolantie) - Linutukalliontie, Tuusula ja Mäntsälä

Maankäyttö
Tuusulan kunnassa toukokuussa ja kesäkuussa 2022 tehdyt tai ilmoitetut yli 5 000 m² käsittävät kaupat, joissa ei ehdoteta etuoston käyttöä.

Talouspäällikkö
5.6.2022 § 2: Hankintatoimen kehittäminen, toimenpiteiden suunnittelu Hansel Oy:n kanssa.

Kokouskutsuja
Uudenmaan maakuntahallituksen ylimääräinen kokous 20.6.2022

Pöytäkirjoja
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuusto 9.6.2022
KUUMA-seutu -liikelaitoksen johtokunta 16.6.2022
HUS valtuusto 16.6.2022
HUS hallitus 20.6.2022
Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous 17.6.2022
Uudenmaan maakuntahallitus 13.6.2022 ja 20.6.2022

Päätös

Merkittiin tiedoksi.