Kunnanhallitus, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Muut asiat

Perustelut

Urheilukeskuksen kehittäminen, vapaa-aikapalvelujen päällikko Risto Kanerva

Kirkonkylän koulun tilannekatsaus, tilapalvelupäällikkö Mikko Simpanen, sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara, kuntakehitysjohtaja Heikki Lonka

Selvityspyyntö Fjällbon pussauskopin mainoskampanjan kustannuksista

Malminetsintävaraukset Päijänteelle, Tuija Reinikainen


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.