Kunnanhallitus, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Valtionvarainministeriö
31.3.2021: Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden oikaisusta vuodelta 2020

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
9.4.2021: Tartuntatautilain 58 G §:n mukainen päätös Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien kuntien alueille

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
Sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto 7.4.2021 § 42 Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen mahdollistaminen perusopetuksessa

HSL 
Hallitus 30.3.2021 § 37 Kevätyhtymäkokouksen koolle kutsuminen 25.5.2021
Hallitus 13.4.2021 § 42 Esitys kunnille joukkoliikenteen pienkohteiden rakentamisesta vuodelle 2022

Maankäyttö
Kaupat yli 5.000 m², joissa ei ehdoteta etuosto-oikeuden käyttöä maaliskuussa 2021

Rakennusvalvonta
Ilmoitus purkamisaikomuksesta, kiinteistö 858-405-7-61 (Kouluraitti 11)

Kokouskutsut
Uudenmaan liitto, maakuntahallitus 26.4.2021
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry, valtuuskunta 30.4.2021
Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä, yhtymävaltuusto 6.5.2021
Keski-Uudenmaan Työterveys Oy, yhtiökokous 7.5.2021
Sarastia Oy, varsinainen yhtiökokous 19.5.2021
Suomen museoliitto, vuosikokous 27.5.2021 ja valtakunnalliset museopäivät 26.–27.5.2021

Pöytäkirjat
Uudenmaan liitto, maakuntahallitus 22.3.2021
HSL, hallitus 30.3.2021
HSL, hallitus 13.4.2021
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, yhtymähallitus 13.4.2021
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.4.2021

Kasvatus- ja sivistystoimi
Sivistysjohtaja 9.4.2021 § 23 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen ajalla 12.4.–9.5.2021

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi: rakennusvalvonta


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.