Kunnanhallitus, kokous 22.11.2021

§ 454 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintojohtaja
hankintapäätös:
§ 3 Tiedonhallintajärjestelmän sähköisen allekirjoituksen hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä, 28.10.2021

Kansliapäällikkö
avustuspäätös:
§ 42 Yleishyödyllisten järjestöjen vuokratuki järjestötalojen käytöstä 2021, avustuksen myöntäminen, 15.11.2021
§ 43 Järjestötalojen kiinteistöveron maksu 2021, avustuksen myöntäminen, 15.11.2021

Talousjohtaja
henkilöstöpäätös:
§ 55 Sijaistaminen yhteiset palvelut toimialueella, 17.11.2021
rahoitus- tai maksuliikennepäätös:
§ 56 Kassalainan nostaminen, 17.11.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei yllä mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.