Kunnanhallitus, kokous 22.11.2021

§ 455 Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei alla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi:                       

  • kuntakehityslautakunta 10.11.2021