Kunnanhallitus, kokous 22.11.2021

§ 457 Muut asiat

Perustelut

Suutarintien pysäköintitalo, kuntasuunnittelupäällikkö Asko Honkanen

Työllisyyspalvelujen toiminta, kunnan työttömyysturvan maksuosuudet ja TE-palvelujen muutos, maahanmuutto-työllisyysasioidenpäällikkö Laura Smolander

Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto, hallintopalvelusihteeri Kirsi Haarala