Kunnanhallitus, kokous 22.11.2021

§ 452 Jukka Parkkima, eron myöntäminen luottamustoimesta ja keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta

TUUDno-2021-886

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Hyttinen

Perustelut

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta.

Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. 

13.6.2021 toimitetuissa kuntavaaleissa esiintyivät seuraavat äänestäjäryhmät: 

Svenska Folkpartiet i Finland r.p.
Suomen Keskusta r.p.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
Vasemmistoliitto r.p.
Liike Nyt r.p.
Vihreä liitto r.p.
Piraattipuolue r.p.
Kansallinen Kokoomus r.p.
Kristallipuolue r.p.
Perussuomalaiset r.p. 
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p. 
Tuusulan puolesta yhteislista 

Valintaa suorittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain
4 a §:n mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, valtuuston puheenjohtaja, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • ehdottaa valtuustolle, että
   

VALTUUSTO päättää 

 • valita toimikaudekseen keskusvaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja viisi (5) varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan
 • valita varsinaista jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää 

 • valita toimikaudekseen keskusvaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja viisi (5) varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan
 • valita varsinaista jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Valtuusto päätti

 • valita toimikaudekseen keskusvaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja viisi (5) varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan seuraavasti:
   
Jäsenet
 
Hämäläinen Seppo
Laamanen Pia
Pirttinen Krista
Rantanen Matti
Tidenberg Eila
 
Varajäsenet
 
Mäkikangas Anitta
Kolehmainen Mika
Ahonen Lea
Parkkima Jukka
Juntunen Paavo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • valita varsinaista jäsenistä lautakunnan puheenjohtajaksi Matti Rantasen ja varapuheenjohtajaksi Seppo Hämäläisen.

Valmistelija

 • Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Jukka Parkkima on pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan 4. varajäsenen tehtävästä perusteena ehdokkuutensa aluevaaleissa. Kuntalain 70.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. 

Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja,​ varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä,​ joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen,​ jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. 

Jäsenten ja varajäsenten esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27−30 §:ssä säädetään. Valintaa suorittaessa tulee ottaa huomioon tasa-​arvolain säännökset. Tasa-​arvolain 4 a §:n mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %,​ jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää 

 • ehdottaa valtuustolle, että
   

VALTUUSTO  päättää

 • myöntää Jukka Parkkimalle eron keskusvaalilautakunnan 4. varajäsenen tehtävästä
 • valita Parkkiman tilalle keskusvaalilautakuntaan 4. varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.