Kunnanhallitus, kokous 20.6.2022

§ 247 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Suomen Kuntaliitto
Yleiskirje 5/2022: Perusopetuslakiin, lukiolakiin, TUVA-koulutusta ja ammatillista koulutusta koskevaan lakiin muutoksia 1.8.2022 lukien
Sarastia
Uutiskirje 10.6.2022: Sarastia Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sopimuskumppaniksi

Talouden ohjaus
Toukokuun kuukausikatsaus 2022

Kokouskutsuja
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallitus 14.6.2022
HUS valtuusto 16.6.2022
Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous 17.6.2022
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous 22.6.2022

Pöytäkirjoja
HSL hallitus 14.6.2022

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.