Kunnanhallitus, kokous 19.2.2024

§ 83 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Perustelut

Talousjohtaja
rahoitus- tai maksuliikennepäätös:
§ 8 Kassalainan nostaminen, 13.2.2024

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei yllä mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.