Kunnanhallitus, kokous 19.2.2024

§ 75 Valtiovarainministeriön, opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuspäätökset 2024

TUUDno-2024-20

Valmistelija

  • Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja, heli.hippelainen@tuusula.fi

Perustelut

Valtiovarainministeriö sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö ovat vahvistaneet vuoden 2024 valtionosuudet. Päätökset toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi muutoksenhakua varten.

Tuusulan kunnan peruspalvelujen valtionosuus (sisältää verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen) vuodelle 2024 on 27 458 470 euroa (TA2024 27 458 470 euroa), josta verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on -900 342 euroa (TA2024 -892 706 euroa). Vuodesta 2020 kunnille maksettavat verotulomenetysten korvaukset on eroteltu peruspalvelujen valtionosuudesta. Tuusulan verotulomenetysten korvaus vuodelle 2024 on 4 523 018 euroa (TA2024 4 640 143 euroa).

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus on -3 683 263 euroa (TA2024 -3 370 584 euroa).

Näin ollen vuoden 2024 vahvistetut valtionosuudet sekä verotulomenetysten korvaukset ovat yhteensä 28 298 225 euroa (TA2024 28 728 029 euroa).

Kotikuntakorvaustulot ja kotikuntakorvausmenot eivät ole valtionosuuksia, mutta ne suoritetaan kunnalle valtionosuuksien yhteydessä. Vuodelle 2024 kotikuntakorvaustulot ovat 3 809 290 euroa (TA2024 3 809 290 euroa) ja kotikuntakorvausmenot ovat -1 463 491 euroa (TA2024 -1 463 491 euroa), kotikuntakorvausten netto vuodelle 2024 on yhteensä 2 345 789 euroa.

Valtiovarainministeriön sekö opetus- ja kulttuuriministeriön edellä mainitut päätökset ja niiden laskentaperusteet ovat käytettävissä olevien tietojen perusteella oikeat.

Päätöksistä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • tyytyä ministeriöiden valtionosuuspäätöksiin
  • merkitä päätökset tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Vs.talousjohtaja Heli Hippeläinen selosti asiaa kokouksessa.