Kunnanhallitus, kokous 19.2.2024

§ 82 Tuusulan olemassa olevien koirapuistojen perusparantaminen, aloite

TUUDno-2023-1387

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Janne Hermunen esitti seuraavan Tuusulan Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteen:

"Me perussuomalaiset valtuutetut olemme kiertäneet Tuusulan koirapuistot ja kuulleet Tuusulalaisten koiranomistajien näkemyksiä olemassa olevien koirapuistojen puutteista, jonka perusteella esitämme yksityiskohtaisempia parannusehdotuksia olemassa oleviin koirapuistoihin lisättäväksi vuosien 2024 ja 2025 talousarvioihin.

Peltokaaren koirapuisto
Saavutettavuus on hyvä viereisen parkkialueen johdosta. Koirapuistossa tulisi olla oma puoli isoille ja pienille koirille. Olemassa oleva aitaus soveltuisi kokonaisuudessaan pienten koirien puoleksi. 
Ehdotamme isoille koirille rakennettavaksi kokonaan uuden aitauksen olemassa olevan välittömään läheisyyteen, jolloin aitaukset voisi yhdistää yhteisellä sisäänkäynnillä, jonka ”tuulikaappimaisuus” mahdollistaa turvallisen siirtymisen molempiin aitauksiin. ”Tuulikaappi” mahdollistaa syväsäilön jätteille, joka palvelee molempia puolia, lisäksi molemmille puolille tulisi erikseen sijoittaa yksi tai useampi sekajäteastia. 
Koirapuistojen aitojen korkeus tulisi toteuttaa Kennelliiton suositusten mukaisesti. Maaperän perusparannuksessa tulisi huomioida materiaalit, jonka koiran tassut kestävät kipeytymättä. Lisäksi tulee huomioida vaihteleva maasto, maaperän veden läpäisevyys ja erityisesti varjopaikkojen mahdollisuus mm. puuston avulla. Alueelle tulisi suunnitella toimiva valaistus, kiintopenkit ja huoltoportit kunnossapitoa silmällä pitäen. 
Ekstrana tässä kohteessa olisi mahdollisuus toteuttaa vesipiste yhdessä vesilaitoksen kanssa.

Kellokosken koirapuisto
Kellokosken koirapuisto on Tuusulan parhaiten suunniteltu, eikä juurikaan tarvetta suurille muutoksille ole. Koirapuisto tulisi kuitenkin varustaa kaksoisporteilla. Puustoa sekä virikkeitä koirille olisi toivottavaa lisätä.
Aitojen korkeus tulisi tarkistaa kennelliiton suositusten mukaiseksi. Varjopaikkojen puute tulisi korjata lisäämällä puustoa ja puiston käyttäjät ovat toivoneet siirrettäviä penkkejä. 
Koirapuiston suunnitteluvaiheessa tulee huomioida liitteenä löytyvä valtuusto aloitteemme Tuusulan koirapuistojen perusparantamiseksi sekä parannusehdotusten toteuttamiseksi.

Riihikallion koirapuisto
Alueelta puuttuu pienille korille erikseen varattu puoli, mikä vaatisi kaksoisporttien asennuksen. Alue on sinänsä iso, hyvä puustoinen ja viihtyisä. Ehdotamme tarkasteltavaksi mahdollista lisäosan rakentamista sekä pienten sekajäteastioiden sijoittelua eripuolille puistoa.
Koirapuiston suunnitteluvaiheessa tulee huomioida liitteenä löytyvä valtuusto aloitteemme Tuusulan koirapuistojen perusparantamiseksi sekä parannusehdotusten toteuttamiseksi.

Tuuliviirin koirapuisto
Puuttuvien parkkipaikkojen ja tilan ahtaudesta johtuen, puiston saavutettavuus ulkopuolisilla on haastava.  Suosittelemme, että koirapuiston voisi jättää pienin parannuksin palvelemaan lähialueen asukkaita.
Suunnittelussa tulisi huomioida mahdollisuus laajentaa koirapuistoa vakiintuneen käyttäjäkunnan toiveesta. Käyttäjät ovat löytäneet keskenään omat pelisäännöt, jotka toimivat ihailtavasti.
Koirapuiston suunnitteluvaiheessa tulee keskittyä enemmän alueen viihtyisyyteen ja toimivuuteen lähialueen koirille ja koiranomistajille, esimerkiksi lisäämällä pienimpiä sekajäteastioita ja puustoa.

Me perussuomalaiset esitämme Peltokaaren koirapuiston perusparannuksen huomioitavaksi vuoden 2024 talousarviossa sekä Kellokosken, Riihikallion että Tuuliviirin koirapuistojen osalta vuoden 2025 talousarvioon huomioitavaksi."


 

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi. 

Valmistelija

Mia Järvinen, kunnanpuutarhuri, mia.jarvinen@tuusula.fi

Perustelut

Koirapuistojen suunnittelussa ja perusparantamisessa noudatetaan Kennelliiton suosituksia. Sekä suunnittelussa että perusparantamisessa otetaan huomioon kohteen erityispiirteet. Uusien puistojen sijainti ja koko ratkeaa jo kaavoitusvaiheessa. Aiemmin toteutuneiden koirapuistojen osalta puiston koko ja aitojen korkeus ei välttämättä vastaa suosituksia. Aidat ovat kallis hankinta ja niiden uusiminen ja korkeuden tarkistus tulee ajankohtaiseksi, kun koirapuiston muutkin rakenteet vaativat uusimista. 

Suunnittelussa, niin uusien koirapuistokohteiden kuin olemassa olevienkin kohteiden muutosten osalta, otetaan huomioon puiston elinkaari ja kunnossapidon kustannukset unohtamatta ihmisten ja eläinten viihtyvyyttä.

Aloitteessa lueteltuja korjauksia ja pienempiä uudistuksia voidaan toteuttaa vuosittain käyttätalouden puitteissa. Isommat muutokset ja laajempi rakentaminen aikataulutetaan investointiohjelmaan käytettävissä olevien resurssien mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

 • hyväksyä selvityksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen
 • katsoa valtuutettujen Janne Hermusen 29.5.2023 § 89 esittämän Tuusulan Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti

 • hyväksyä selvityksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen
 • katsoa valtuutettujen Janne Hermusen ja Ari Loposen 29.5.2023 § 89 esittämän Tuusulan Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

Lisäksi tekninen lautakunta päätti

 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Kokouskäsittely

Jäsen Raimo Stenvall postui asian käsittelyn aikana kokouksesta klo 20:04.

Valmistelija

 • Mia Järvinen, kunnanpuutarhuri, mia.jarvinen@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

​​​​​​Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen
 • katsoa valtuutettu Janne Hermusen 29.5.2023 § 89 esittämän Tuusulan Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.