Kunnanhallitus, kokous 19.2.2024

§ 74 Tuomalansuon luonnonsuojelualueen laajentaminen

TUUDno-2024-206

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Terhi Wermundsen, erityisasiantuntija, terhi.wermundsen@tuusula.fi

Perustelut

Strategiaperusta/Tausta

Valtuustokauden 2021-2025 strategisena tavoitteena on vaalia luonnon monimuotoisuutta. Tämän tavoitteen yhtenä mittarina on luonnonsuojelualueiden määrä hehtaareilla mitattuna. Tuusulan kunnassa luonnonsuojelualueita ovat kunnan lisäksi perustaneet yksityiset maanomistajat ja Suomen valtio. Yhteensä luonnonsuojelualueita on Tuusulassa 252 hehtaaria. Tuusulan kunnalla ei vielä ole luonnonsuojeluohjelmaa, jossa suunnitellaan olemassa olevan luonnonsuojelualueverkoston täydentämistä pitkällä aikavälillä. Euroopan unioinin biodiversiteettistrategian tavoitteena on, että 10 % pinta-alasta tulisi olla tiukasti suojeltua. Tuusulassa tiukasti suojeltua aluetta on noin 1 %.

Tuusulan kunta omistaa Tuomalan suolla kiinteistöt, 858-415-3-88 (Lohjala), 858-415-3-92 (Hovimaa), 858, 415-1-152 (Taistelukoulunsuo) ja 858-415-63 (Pohjola), 858-415-6-55 (Mansikkamäki 2), 858-415-6-42 (Mansikkamäki) ja 858-415-43 (Kaunisniitty), joita on tutkittu rauhoitettaviksi luontoarvojen perusteella yhteistyössä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa. Asiaa on valmisteltu laaja-alaisena asiantuntijatyönä, johon osallistuivat kunnallistekniikan suunnittelu, viherpalvelut, maankäyttö, kaavoitus sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. Asiasta on tehty myös valtuustoaloite (käsitelty valtuustossa 6.2.2023 § 15). Alueen suojelua esitetään vaiheittain, koska tällöin suojelualueitten määrä kasvaa tasaisesti, hoito-ohjelmien laadintakulut ja METSO-rahoituksen tuotot jakautuvat useammalle vuodelle.

Kohteiden rauhoitusta esitetään haettavaksi Uudenmaan ELY-keskukselta vaiheittain seuraavasti:

 • vuonna 2024 haetaan rauhoitusta kiinteistöille 858-415-3-88 ja 858-415-3-92 yhteensä 3,9 hehtaaria.
 • vuonna 2025 haetaan rauhoitusta kiinteistöille 858-415-1-152 ja 858-415-1-63 yhteensä 6,1 hehtaaria
 • vuonna 2026 haetaan rauhoitusta kiinteistölle 858-415-6-55 yhteensä 5,1 hehtaaria
 • vuonna 2027 haetaan rauhoitusta kiinteistölle 858-415-6-42 yhteensä 8,4 hehtaaria
 • vuonna 2028 haetaan rauhoitusta kiinteistölle 858-451-6-43 yhteensä 12,2 hehtaaria

Tuomalansuon alueella on tehty luontoselvitys vuonna 2021 (Keiron Oy). Suojeltaviksi esitetyillä alueilla on seuraavia arvokkaita luontotyyppejä:

 • Niinimäen kupeessa on pienialainen lehto
 • Mansikkamäellä on keski-iän ylittänyttä mustikkatyypin kangasmetsää. Alavammilla osillaan metsä on paikoin lehtomaisen kankaan tyyppistä. Kohde on arvokas etenkin järeän puustonsa takia ja siellä esiintyy myös uhanalaista lajistoa.
 • Mansikkamäen pohjoispuolella oleva suoalue on runsaslahopuustoinen suoalue, joka on ollut rämettä, mutta on ojituksen seurauksena kehittymässä kohti turvekangasta.

Rauhoitusten myötä Tuomalansuolle alkaa muodostua yhtenäinen laaja alue, jossa on useita arvokkaita luontokohteita, joihin kohdistuu vähän maankäytöllisiä toimenpiteitä. Eliöiden säilyvyyden kannalta suojelualueiden tulisi olla mahdollisimman laajoja. Monimuotoisuuden lisäämiseksi alueille laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelmat ja suojeluun haetaan rahoitusta Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmasta (METSO). Vuosien kuluessa ja hoitotoimia toteutettaessa alueiden luontoarvot edelleen kehittyvät ja lisääntyvät.

Liitteet

 • Keiron Oy 2021. Tuomalan suo - Luontokartoitus.
 • Kartta rauhoitettaviksi ehdotetuista alueista

Ehdotus

Esittelijä

Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö, anne.olkkola@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

 

VALTUUSTO päättää hyväksyä, että

Tuusulan kunnan omistamille kiinteistöille 858-415-3-88, 858-415-3-92, 858, 415-1-152 ja 858-415-63, 858-415-6-55, 858-415-6-42 ja 858-415-43 haetaan rauhoituspäätöstä Uudenmaan ELY-keskukselta vaiheittain seuraavasti:

 • vuonna 2024 haetaan rauhoitusta kiinteistöille 858-415-3-88 ja 858-415-3-92 yhteensä 3,9 hehtaaria.
 • vuonna 2025 haetaan rauhoitusta kiinteistöille 858-415-1-152 ja 858-415-1-63 yhteensä 6,1 hehtaaria
 • vuonna 2026 haetaan rauhoitusta kiinteistölle 858-415-6-55 yhteensä 5,1 hehtaaria
 • vuonna 2027 haetaan rauhoitusta kiinteistölle 858-415-6-42 yhteensä 8,4 hehtaaria
 • vuonna 2028 haetaan rauhoitusta kiinteistölle 858-451-6-43 yhteensä 12,2 hehtaaria

Monimuotoisuuden lisäämiseksi alueille laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelmat ja suojeluun haetaan rahoitusta Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmasta (METSO).

 

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää

 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Terhi Wermundsen, erityisasiantuntija, terhi.wermundsen@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä, että Tuusulan kunnan omistamille kiinteistöille 858-415-3-88, 858-415-3-92, 858, 415-1-152 ja 858-415-63, 858-415-6-55, 858-415-6-42 ja 858-415-43 haetaan rauhoituspäätöstä Uudenmaan ELY-keskukselta vaiheittain seuraavasti:
  • vuonna 2024 haetaan rauhoitusta kiinteistöille 858-415-3-88 ja 858-415-3-92 yhteensä 3,9 hehtaaria.
  • vuonna 2025 haetaan rauhoitusta kiinteistöille 858-415-1-152 ja 858-415-1-63 yhteensä 6,1 hehtaaria
  • vuonna 2026 haetaan rauhoitusta kiinteistölle 858-415-6-55 yhteensä 5,1 hehtaaria
  • vuonna 2027 haetaan rauhoitusta kiinteistölle 858-415-6-42 yhteensä 8,4 hehtaaria
  • vuonna 2028 haetaan rauhoitusta kiinteistölle 858-451-6-43 yhteensä 12,2 hehtaaria

Monimuotoisuuden lisäämiseksi alueille laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelmat ja suojeluun haetaan rahoitusta Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmasta (METSO).

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuntakehitysjohtaja Sirén selosti asiaa kokouksessa.