Kunnanhallitus, kokous 19.2.2024

§ 84 Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei alla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi:      

  • kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 7.2.2024                            

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.