Kunnanhallitus, kokous 19.2.2024

§ 72 Seppäinpuisto, asemakaavan muutos, kaavanumero 3646, Kellokoski, ehdotuksen nähtäville asettaminen

TUUDno-2023-51

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Mattila, kaavasuunnittelija, timo.mattila@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Asemakaavan muutos koskee Tuusulan kunnan Kellokosken kylän korttelia 7017 ja siihen liittyviä Koulutien, Kellokoskentien, Päivölänraitin ja Ilmattarenkujan katualueita. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 7063, 7017 ja osa korttelia 7018, sekä niihin liittyvät katu- ja katuaukio- / torialueet.

Seppäinpuiston kaavamuutos on tullut vireille kunnan aloitteesta. Hanke on merkitty kaavoitussuunnitelmaan 2022-2025 kärkihankkeeksi. Kaavamuutoksen alue on Tuusulan kunnan omistuksessa.

Suunnittelualue on rakentamatonta ja sijaitsee entisellä peltoalueella katujen ja vanhojen asuntoalueiden välissä.

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa asuinalue, joka jatkaa Kellokosken Ruukin ilmettä modernilla tavalla. Alue täydentää Kellokosken keskustan aluetta yhtiömuotoisella asuinrakentamisella elävöittäen Koulutien vartta, sekä omatonttisella erillispientalorakentamisella. Asemakaavaratkaisun tavoitteena on parantaa Kellokoskentien turvallisuutta, sekä kehittää pyöräilyn ja jalankulun yhteyksiä Kellokosken koulun ja urheilukeskuksen ympäristössä.

Kaavamuutosalueen pinta-ala on yhteensä noin 4,5 ha ja kaavamuutos mahdollistaa yhteensä noin 7 500 k-m2 rakennusoikeutta. Tuottajamuotoisia tontteja muodostuu neljä ja omakotitalotontteja 16. Nämä mahdollistavat asuntojen rakentamisen noin 150 asukkaalle.

Tuusulan kunta saa tuloja tonttien myynnistä arviolta noin 1,36 miljoonaa euroa (alv 0%).

Rakennuskorttelialueiden kunnallistekniikan toteuttamisesta aiheutuu kunnalle kustannuksia arviolta noin 0,85 miljoonaa euroa (alv 0%).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 16.2.-17.3.2023 välisenä aikana ja siitä saatiin 3 lausuntoa ja 3 mielipidettä sen ollessa julkisesti nähtävillä. Huomautukset kohdistuivat liikenteen turvallisuuteen asemakaava-alueella ja laajemmin Kellokoskella. ​​​​​​

Ehdotus

Esittelijä

Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö, anne.olkkola@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

  • hyväksyä Seppäinpuiston (kaavanumero 3646) osallistumis- ja arviointisuunnitelman mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditut vastineet
  • ehdottaa kunnanhallitukselle, että

KUNNANHALLITUS päättää

  • asettaa Seppäinpuiston asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten.

 

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää

  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö, anne.olkkola@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • asettaa Seppäinpuiston asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Kuntakehitysjohtaja Sirén selosti asiaa kokouksessa. 

Tiedoksi

Kaavoitus, maankäyttö