Kunnanhallitus, kokous 19.2.2024

§ 70 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.12.2022 § 444 päättänyt, että kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastavat kaksi erikseen valittavaa pöytäkirjantarkastajaa, jotka valitaan aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastajiksi ei valita puheenjohtajaa eikä varapuheenjohtajia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Mika Mäki-Kuhna ja Ari Nyman
 

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Mika Mäki-Kuhna ja Lilli Salmi.