Kunnanhallitus, kokous 19.2.2024

§ 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Asiat käsiteltiin järjestyksessä 69-70, 86, 72-86. 

Liisa Palvas saapui kokoukseen klo 17.03 asian käsittelyn aikana. 

Lilli Salmi saapui kokoukseen klo 17:05 asian käsittelyn aikana.