Kunnanhallitus, kokous 19.2.2024

§ 85 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Valtiovarainministeriö
Asettamispäätös 9.2.2024 VN/32136/2023
Valtion palvelu- ja toimitilaverkkouudistuksen alueellinen projektiryhmä Uudellamaalla

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Yleiskirje 2/2024: Hyvinvointialan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (HYVTES) sopimuskorotukset vuonna 2024
 

Keravan kaupunki
Kaupunginvaltuusto 5.2.2024 § 8, Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Keravan ja Tuuslan paloaseman lainalle

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Lausunto 12.2.2024, MH-Kivi Oy, maa-aineslupa ja ympäristölupa, Focusalue, Tuusula

Kansliapäällikkö
Päätös 12.2.2024: §5 Kameravalvonnan käyttöoikeuksien myöntäminen
Päätös 12.2.2024: §7 Ehdokkaiden asettaminen Tieran ohjausryhmiin 2024

Kuntakehitysjohtaja
Päätös 13.2.2024 § 22: Kasvun ja ympäristön palvelualueiden ja -yksiköiden esihenkilöiden sijaisten nimeäminen 1.1.2024 lukien

Pöytäkirjat
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 13.2.2024

Päätös

Merkittiin tiedoksi.