Kunnanhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 231 Osavuosikatsaus I 2020, kunnanviraston johto, käyttösuunnitelman seuranta

TUUDno-2020-1357

Valmistelija

  • Mia Koskikallio, taloussihteeri, mia.koskikallio@tuusula.fi

Perustelut

Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpanosäännösten mukaan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan toimielimille tammi-huhtikuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Liittteenä on Yleishallinto ja johdon tuki (kunnanviraston johto)  toimialueen palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. 

Keski-Uudenmaan soten maksuosuus vuodelle 2020 on Tuusulan kunnan osalta 112,7 milj. euroa (toimintakate). Tämä alittaa n. 2,9 miljoonalla eurolla viime vuoden toteuman.  Alkuvuoden toteuma oli 37,4 milj euroa.  Kustannuskehitys on alkuvuodesta ollut, etenkin erikoissairaanhoidon osalta, viime vuotta maltillisempi.  Kuluvan vuoden osalta on kuitenkin, ottaen huomioon edellisen vuoden toteuma, tarve lisätä Keusotelle varattua määrärahaa 3,9 miljoonalla eurolla.

Liitteenä myös Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen osavuosikatsaus I 2020, käyttösuunnitelman seuranta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  •  hyväksyä kunnanviraston johdon käyttösuunnitelman seurannan 1.1. - 30.4.2020 liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Markku Vehmas oli asiantuntijana kokouksessa. 

Tiedoksi

kansliapäällikkö, talouden ohjaus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.