Kunnanhallitus, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 262 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Perustelut

Kansliapäällikkö
avustuspäätös:
§ 26 Yleishyödyllisten yhdistysten toiminta-avustukset 2020, 01.06.2020
§ 27 Järjestötalojen peruskorjausavustusten myöntäminen vuonna 2020, 01.06.2020
§ 28 Eläkeläisjärjestöt, toiminta-avustusten 2020 myöntäminen, 01.06.2020
muu päätös:
§ 32 Teknisen lautakunnan päätös 9.6.2020 § 73, Tuusulanjärven esteetön lintutornireitti, otto-oikeuden käyttäminen, 15.06.2020

Talousjohtaja
rahoitus- tai maksuliikennepäätös:
§ 36 Kassalainan nostaminen, 09.06.2020
§ 37 Kassalainan nostaminen, 09.06.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei yllä mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.