Kunnanhallitus, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 265 Muut asiat

Perustelut

Ei muita asioita


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.