Kunnanhallitus, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 245 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi todettiin, että kokouksessa on läsnä hallintopalvelusihteeri Anu Orava.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.