Kunnanhallitus, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 264 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Helsingin hallinto-oikeus
25.5.2020: Päätös kunnallisvalitukseen, valtuusto 12.11.2018 § 124, Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelma vuosille 2019 - 2016, vaadittu päätöksen kumoamista Ruotsinkylän koulun lakkauttamisen osalta.
Hallinto-oikeus ei tutki valitusta.

Korkein hallinto-oikeus
19.5.2020: Päätös valituslupahakemuksiin ympäristölupa-asiassa, Vaasan hallinto-oikeus 19.3.2019.
Valituslupahakemukset hylätty.

Sosiaali- ja terveysministeriö
10.6.2020: Ohje väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa työskentelevään henkilöstöön

Digi- ja väestövirasto
12.6.2020: Äänestysaluejaon muuttaminen vuodelle 2021 ja siitä ilmoittaminen digi- ja väestötietovrastolle

Ympäristövalvontapäällikkö
3.6.2020: Seepsula Oy, tarkkailusuunnitelmien hyväksyminen Senkkeri koillinen, Tuusula

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta
9.6.2020: Parma Oy Hyrylän betonituotetehdas, ympäristöluvan muuttaminen, Tuusula

Maankäyttö
Tuusulan kunnassa 1.4. - 9.6.2020 tehdyt yli 5000m2 käsittävät kaupat, joissa ei ehdoteta etuoston käyttöä

Kokouskutsuja
HUS valtuusto 11.6.2020
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymävaltuusto 9.6.2020
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus16.6.2020
HSL hallitus 16.6.2020
Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke 25.6.2020
Uudenmaan liitto, maakuntahallitus 8.6.2020
Uudenmaan liitto, maakuntavaltuusto 9.6.2020
Suomen museoliiton 97. vuosikokous 2.9.2020 sekä valtakunnalliset museopäivät 1. - 2.9.2020

Pöytäkirjoja
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 26.5.2020
HUS hallitus 8.6.2020, 11.6.2020
Uudenmaan liitto, maakuntahallitus 18.5.2020
HUS valtuusto 11.6.2020

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.