Kunnanhallitus, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 260 Hyttinen Tuula, irtisanoutuminen kunnansihteerin virasta

TUUDno-2020-1142

Perustelut

Tuula Hyttinen on irtisanoutunut 12.5.2020 päivätyllä ilmoituksella Tuusulan kunnan kunnansihteerin virasta siten, että viimeinen virassaolopäivä on 30.11.2020. Syksyllä Hyttisen kertyneiden vapaiden aikana virkaa hoitaa vs. kunnansihteerinä kunnanlakimies Kirsi Paananen.

Viran julistaminen haettavaksi tuodaan erikseen kunnanhallituksen päätettäväksi. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • myöntää Tuula Hyttiselle eron kunnansihteerin virasta 1.12.2020 lukien. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Hyttinen Tuula, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.