Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Viitanen Kirsi, varavaltuutetun tehtävän päättyminen

TUUDno-2021-227

Valmistelija

  • Tuula Hyttinen, vs. hallintojohtaja, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Keskiryhmän 1. varavaltuutettu Kirsi Viitanen  on muuttanut Tuusulasta 8.2. 2021.  

Kun henkilön kotikunta vaihtuu, hän kuntalain 71 §:n nojalla menettää vaalikelpoisuutensa entisen kotikuntansa luottamustoimiin lukuun ottamatta johtokunnan ja toimikunnan jäsenyyttä. Kuntalain 78 §:n mukaan jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun ja varavaltuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

 Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • todeta, että Kirsi Viitasen  luottamustoimi varavaltuutettuna on päättynyt.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.