Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Valtuuston 8.2.2021 pidetyn kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Perustelut

Valtuuston kokouksessa 8.2.2021 käsiteltiin §:t 1 - 21.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • todeta KunL 96  §:n mukaisesti valtuuston 8.2.2021 pidetyn kokouksen päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä ja olevan täytäntöönpanokelpoisia.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.