Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Valtuustoaloitteet, 31.12.2020 kesken olleet

TUUDno-2021-286

Valmistelija

  • Tuula Hyttinen, vs. hallintojohtaja, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Hallintosäännön 99.3 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista,​ joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava,​ mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta,​ mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Valtuustolle jätettiin 28 valtuustoaloitetta vuonna v. 2020,​ ja valtuusto totesi 32 aloitteen tulleen käsitellyksi. Vastaavat luvut v. 2019 olivat 48 ja 30.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle,​ että

VALTUUSTO päättää

  • merkitä tiedoksi 31.12.2020 kesken olleet valtuutettujen tekemät aloitteet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.