Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei alla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi:         

  • tekninen lautakunta 2.2.2020
  • Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.2.2021
    (otto-oikeuden osalta hallintosäännön 16 §:n 3 momentin mukainen rajoitus)    

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.