Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Valtioneuvosto
3.2.2021: Helsingin seudun ja valtion välisen maankäytön asumisen ja liikenteen sopimuksen 2020-2031 MAL-sopimussihteeristön asettamispäätös

Kaartin jääkärirykmentti
9.1.2021: Uudenmaan aluetoimiston kutsuntakertomus 2020

Kauniaisten kaupunginhallitus
25.1.2021: Oy Apotti Ab:n osakkeenomistajien antamien takauksien voimssaolemisen vahvistaminen

Mäntsälän kunnanhallitus
1.2.2021: Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja jäsenkuntien välinen sopimus aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä erityishuoltona

Järvenpään opetus ja kasvatuslautakunta
2.2.2020: Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja jäsenkuntien välinen sopimus aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä erityishuoltona

Hämeenlinnan jätelautakunta
28.1.2021: Kiertokapula Oy:n jätetaksan muutokset vuodelle 2022 ja taksan käsittelyaikataulu

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
1.2.2021: Ympäristösuojelulain 179 §:n mukainen kehotus koskien Urheilupuiston uimalammen pohjaveden laadun selvittämistä

Rakennusvalvonta
3.2.2021: MRA 67 § mukainen ilmoitus purkamisaikomuksesta kiinteistöllä 858-409-2-245

Maankäyttö
Kaupat yli 5.000 m², joissa ei ehdoteta etuosto-oikeuden käyttöä tammikuussa 2021

Kokouskutsuja
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, johtokunta 4.2.2021
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymävaltuusto 11.2.2021
HSL hallitus 9.2.2021
HUS hallitus 15.2.2021

Pöytäkirjoja
Uudenmaan liitto, maakuntahallitus 25.1.2021
Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä, yhtymähallitus 4.2.2021

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.