Kunnanhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 431 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

Ulla Rosenqvist ja Lilli Salmi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.