Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 331 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Perustelut

Kansliapäällikkö
muu päätös:
§ 35 Tilakeskuksen päällikön päätös 18.8.2021, Hyrylän urheilukeskus BMX-radan rakennusurakka, otto-oikeuden käyttäminen, 08.09.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ottaa yllä mainitun viranhaltijapäätöksen kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.