Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 342 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry, valtuuskunnan edustajat 2021-2025

TUUDno-2021-1484

Valmistelija

  • Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n sääntöjen 5 § mukaan kunnallisen vaalikauden alussa jäsenkunnat valitsevat edustajansa yhdistyksen valtuuskuntaan, jonka toimikausi kestää siihen saakka, kunnes seuraavien kunnallisvaalien jälkeen on nimetty uusi valtuuskunta.

Kuntien paikkaluku ja äänivalta valtuuskunnassa määräytyvät asukasluvun perusteella siten, että Tuusulan kokoinen kunta (25 000–149 999 asukasta) nimeää kaksi (2) jäsentä, ääniä kaksi (2)/kunta.

Uudenmaan virkistysalueyhdistys on pyytänyt Tuusulan kuntaa nimeämään edustajansa yhdistyksen valtuuskuntaan.

Uuden valtuuskunnan ensimmäinen kokous pidetään 29.10.2021 klo 9 Helsingissä, ja kokouskutsu toimitetaan nimetyille edustajille viikolla 41.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • valita Uudenmaan virkistysalueyhdistykseen kaksi (2) edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2021–2025.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

  • valita Uudenmaan virkistysalueyhdistykseen edustajiksi Teresa Hellgrenin ja Petra Haapa-aron ja Teresa Hellgrenin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Juha Sipiläisen ja Petra Haapa-aron henkilökohtaiseksi varajäseneksi Seppo Noron toimikaudeksi 2021–2025.

Tiedoksi

valitut, Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry, luottamushenkilörekisteri

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.