Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 343 Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunta 2021–2025, jäsenten nimeäminen

TUUDno-2021-1903

Valmistelija

 • Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Poliisin hallinnosta annetun lain 3 §:n (860/2015) mukaan poliisilaitoksen yhteydessä toimii poliisin neuvottelukunta.

Poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on

 • seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa
 • tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi
 • antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista; sekä
 • käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäväksi toimitetaan.
   

Itä-Uudenmaan poliisilaitos on kutsumassa koolle poliisin neuvottelukuntaa seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Tätä tarkoitusta varten poliisilaitos on pyytänyt Tuusulan kuntaa nimeämään  edustajansa neuvottelukuntaan, eli kaksi varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • nimetä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaan kaudelle 2021–2025 kaksi (2) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • nimetä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaan kaudelle 2021–2025 varsinaisiksi jäseniksi Jaana Kellosalmen ja Hanna Catanin ja Jaana Kellosalmen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Otto Kalliorannan ja Hanna Catanin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pasi Kojolan
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

valitut, Itä-Uudenmaan poliisilaitos, luottamushenkilörekisteri

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.